+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Konkurs za najbolju priču – Stinova nagrada

edgar-stene-prize-2014

Pobednica konkursa za Stinovu nagradu za 2017. godinu je Stefani Helst.

Njenu priču možete pročitati ovde.


EULAR objavljuje takmičenje za nagradu Edgara Stina 2018 (Edgar Stene Prize)

 

Dragi prijatelji i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas informišemo o objavljivanju takmičenja za nagradu Edgara Stina 2018. Na ceremoniji otvaranja nastupajućeg Evropskog kongresa reumatologije u Amsterdamu, Holandija, 13. juna 2018. biće dodeljena nagrada Edgar Stin za esej na temu:

 

“Moj lični šampion – osoba koja podržava moj svakodnevni život sa reumatskim i mišićno-koštanim bolestima (RMKB)”

 

Pozivamo ljude sa RMKB da pišu o ličnom iskustvu. Mi svi želimo da živimo život u potpunosti i nezavisno. Iako ovo ponekad može biti pravi izazov, ako imate RMKB. Mi bismo želeli da čujemo od Vas, ko je Vaš lični šampion u Vašem životu i zašto To može biti član porodice, suprug/a, prijatelj, Vaš doktor ili neko drugi iz Vašeg zdravstvenog tima. To bi mogao biti i Vaš pas, konj ili mačka, koja Vas teši i daje podršku. Mi želimo da skrenemo pažnju na sve one koji su oko nas svakog dana, kako bi im zahvalili za njihovu bezuslovnu ljubav i podršku koja često ostaje neopažena. Kao i ranije, mi pozivmo naše članice da organizuju nacionalna takmičenja, gde mogu učestvovati ljudi sa reumatskom ili mišićno-koštanom bolešću (najmanje 18 godina starosti). Takmičari treba da podnesu esej, koji ne prelazi 2 strane (A4), na maternjem jeziku njihovim nacionalnim organizacijama, članicama EULAR-a do 25. decembra 2017.

Svaki nacionalni žiri će odabrati najbolju priču iz njihove zemlje (samo jednu) i poslati sekretarijatu EULAR-a do 20. januara 2018. godine. Detaljnija pravila su u prilogu. Pravila su obavezujuća i priče koje ne budu u potpunosti ispunjavale uslove neće biti prihvaćene od strane sekretarijata EULAR-a. EULAR-ov žiri će odabrati evropskog pobednika Stinove nagrade 2018 i odluka će biti objavljena 15. marta 2018. godine. Ne postoji mogućnost žalbe na odluku žirija. Informacije o EULAR-ovom žiriju možete naći na: www.eular.org. Pobednik će biti pozvan da prisustvuje svečanoj ceremoniji otvaranja EULAR-ovog kongresa u Amsterdamu i biće mu uručena nagrada od 1 000 evra. EULAR pobedniku pokriva putne troškove i smeštaj za 4 noći u Amsterdamu, kao i poziv za Gala kongresnu večeru. Drogoplasirana priča će biti nagrađena sa 700 evra, a trećeplasirana priča sa 300 evra.

Hvala vam mnogo unapred što podržavate ovo uzbudljivo i važno takmičenje u našoj zemlji. Žiri nagrade Edgar Stin 2018 se raduje primanju mnogo eseja širom Evrope!


 

ORS i ove godine podržava konkurs za Stinovu nagradu.

Molimo Vas da, pre pisanja priče, pažljivo pročitate pravila takmičenja.

Svaka poslata priča će biti postavljena na sajt ORS-a: www.ors.rs.

Pobednik takmičenja u Srbiji dobiće besplatno učestvovanje na jednom od seminara ORS-a i plaćen hotelski smeštaj.

Priče i fotografije slati na kosanovicmarija1@gmail.com

Rok za slanje: 25. decembar 2017.


 

Pravila za nagradu Edgara Stina

Član 1 – Naziv i cilj

Ime koje je izabrano od strane Evropske lige za borbu protiv artritisa reumatizma (EULAR) -”Edgar Stin nagrada” je izričito odobreno od Norveške organizacije pacijenata, (Norsk Revmatiker Forbund).

Cilj nagrade je da stimuliše interesovanje mnogo ljudi sa reumatskom ili mišićno-koštanom bolešću (RMK) za rad EULAR-a, posebno za rad njihovim nacionalnim organizacijama. Ona je uspostavljena u čast na sećanje preminulog Edgara Stina, koji je sam imao ozbiljan ankilozirajući spondilitis. On je bio veliki promoter saradnje između doktora i pacijenata i zajednice.

Član 2 – Priroda podneska

Nagrada će biti dodeljena svake godine za najbolji esej podnet od strane osobe sa RMK bolešću, koji opisuje njegovo ili njeno lično iskustvo o životu sa ovom bolešću. Esej može opisivati aspekte, kao što su pacijentov pogled na borbu sa bolešću, društveni aspekt, uticaj bolesti na porodični život i rad, itd. Tema sledećeg takmičenja u pisanju eseja biće objavljena od strane EULAR-a, na EULAR-ovom vebsajtu.

Član 3 – Vrednost i dodela nagrade

Vrednost nagrade će biti 1 000 evra za pobednički esej i biće dodeljena od strane EULAR-a. Nagrada će biti dodeljena prilikom Godišnjeg Evropskog kongresa reumatologije. EULAR će pokriti troškove smeštaja za 4 noći u gradu gde je kongres i troškove putovanja. EULAR će nagraditit drugoplasirani esej 700 evra, a trećeplasirani sa 300 evra.

Član 4 – Uslovi za učestvovanje

Učestvovanje je dozvoljeno bilo kome sa reumatskom bolešću (sa najmanje 18 godina starosti). Zaposleni u nacionalnim organizacijama pacijenata ili liga naučnika/društava su isključeni. Eseji treba da budu podneti nacionalnim organizacijama, članicama EULAR-a do 25. decembra 2017.. Eseji mogu biti podneti na maternjim jezicima i ne treba da prelaze 2 strane (kucane, Arial 12 point, jedna linija proreda, odgovarajući ram). Svi podnesci moraju da budu predati kao WORD dokumenti. PDF fajlovi neće biti prihvaćeni.

Nacionalne organizacije treba da podnesu e-mail-om najbolji esej na svom jeziku, EULAR-ovom sekretarijatu najkasnije do 20. januara 2018. godie. EULAR će se pobrinuti da eseji budu prevedeni na engleski jezik od strane profesionalne agencije.

Eseji podneti EULAR-ovom sekretarijatu moraju da sadrže sledeće informacije:

  • E-mail adresu/ kontakt telefon autora
  • E-mail adresu/ kontakt telefon osobe za vezu (Marija Kosanović), kako bi se lakše kontaktiralo sa autorom
  • Portretnu sliku autora u visokoj rezoluciji
  • Najmanje 5 ili više ličnih fotografija autora u visokoj rezoluciji, povezane sa životom autora i temom, Sve slike moraju uključivati kratko objašnjenje.
  • 2-3 kratka paragrafa koji sadrže informacije o autoru: starost, profesija, porodično stanje, grad u kome živi, hobijima, kako je saznao za Stinovu nagradu i zašto je izabrao da učestvuje u takmičenju
  • Dozvolu od autora da esej može biti objavljen.

 

Član 5 – Sastav žirija

Žiri će uključivati 5 članova sa pravom glasa, od kojih ne više od dva će biti doktori, imenovani od strane EULAR-ovog Stalnog komiteta PARE-a. Potpredsednik EULAR-a, koji predstavlja nacionalne organizacije PARE-a i Predsedavajući Stalnog komiteta PARE-a će biti žiri po službenoj dužnosti. Oba člana nemaju pravo glasa. Žiri će biti imenovan za svaku dodelu nagrada, s tim što jedan član ne može da bude imenovan više od dva puta za redom.

Član 6 – Dodela nagrade

Stinova nagrada će biti dodeljena odlukom apsolutne većine. Ako nijedan podnesak nije ocenjen kao vredan nagrade, onda ona neće biti dodeljena. Pobednički prilog i ostali podnesci mogu biti objavljeni posle predstavljanja nagrade u formi, o kojoj mogu odlučiti autor, nacionalna organizacija ili EULAR.

Pravni ili drugi prigovori na većinsku odluku žirija nisu mogući. Bilo koja diskusija ili korespodencija u vezi odluke nije moguća.

 

EULAR-ov Izvršni sekretarijat