+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Ne odlaži, uoči rano

Niš

Projekat se nastavio u Nišu, gde je 25. maja 2018. u DZ Niš održana druga edukacija u okviru projekta “Ne odlaži, uoči rano”. U edukaciji su učestvovali lekari opšte medicine i mediciski tehničari PZZ.

Prof. dr Jelena Vojinovic: Uvodno predavanje je održala predsednica Udruženja reumatologa Srbije

Pre predavanja učesnici su morali da se registruju

Beograd

Konferencija za novinare

31. maja 2018. je održana pres konferencija u Beogradu, kako bi se promovisao projekat “Ne odlaži, uoči rano”. Program je vodila novinarka Ivana Božić, a u konfernciji su učestvovali predstavnici udruženja pacijenata, reumatologa i zdravstvenih profesionalaca. Konferenciju možete pogledati na sledećem linku:  https://www.youtube.com/watch?v=cXwcjwDU6dc

U konferenciji su učestvovali predstavnici udruženja pacijenata, reumatologa i zdravstvenih profesionalaca.

Prof. Dr Nemanja Damjanov, predsednik EULAR-ovog komiteta za edukaciju je govorio o projektu.

Počeo je projekat “Ne odlaži, uoči rano”

25. maja 2018, u Srpskom lekarskom drustvu, održana je prva edukacija timova primarne zdravstvene zaštite(PZZ) – lekara opšte medicine, medicinske sestre i farmaceuta.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Srpsko lekarsko društvo je bilo prvi domaćin edukacije lekara opšte medicine, sestara i faramaceuta o zapaljenskim reumatskim bolestima u okviru projekta “Ne odlaži uoči rano”.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Projekat je podržan od strane EULAR-a, a sprovode ga Udruženje obolelih od reumatskih bolesti (ORS), Udruženje reumatologa Srbije (UReS) i Udruženje medicinskih sestara, tehničara i fiziterapeuta Srbije u reumatologiji (UMSTFSR).

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Materijal je spreman za učesnike.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Prim. dr Mirjana Lapčević je pozdravila prisutne i održala radionicu “Uloga lekara PZZ u ranom otkrivanju zapaljenskih reumatskih bolesti”.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Asist. dr sci med. Predrag Ostojić je kroz interaktivnu radionicu objasnio kako prepoznati zapaljenske reumatske bolesti.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Vms Biljana Arsin je govorila o ulozi zdravstvenih profesionalaca u zdravstvenom sistemu.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Marija Kosanović je predstavila rad ORS-a i pojasnila ulogu udruženja pacijenata u zdravstvenom sistemu.

 

Uvod

ORS je u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije i Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u remuatologiji konkurisao za nagradu, a istu i dobio u okviru EULAR-ove kampanje “Ne odlaži, zadnji je voz(Don’t delay, connect today)”. Projekat je nazvan “Ne odlaži, uoči rano”, a uključiće pacijente, reumatologe, zdravstvene profesionalce, lekare opšte medicine i opštu javnost. Svi učesnici će biti usmereni ka jednom cilju, a to je da se obezbedi rano postavljanje dijagnoza hroničnih zapaljenskih artritisa(HZA), tj. reumatoidnog artritisa(RA), ankilozirajućeg spondilitisa(AS) i psorijaznog artritisa(PsA).Projekat će unaprediti znanje i veštine neophodne za ranu dijagnozu HZA i omogućiti pacijentma sa HZA da na vreme počnu sa lečenjem, što će unaprediti njihovo stanje. Projekat će osigurati bolje razumevanje reumatskih bolesti od strane svih zainteresovanih strana.

Realizacija projekta

Projekat će se odvijati u tri faze koje će uključiti pripremu materijala za edukaciju a zatim i održavanje predavanja i radionica širom Srbije. Predavanja i radionice će voditi reumatolozi, zdravstveni profesionalci, pacijenti i lekar opšte medicine. Edukacija je namenjena timovima koji leče pacijente na primarnom zdravstvenom nivou(domovima zdravlja). Projekat će trajati oko godinu dana.

Hvala Evropskoj ligi za borbu protiv reumatizma(EULAR) koja je podržala projekat “Ne odlaži, uoči rano” i omogućila da se on realizuje.

Sve informacije o projektu možete da pratite na ORS-ovom sajtu i društvenim mrežama, kao i na sajtu EULAR-a.