+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Ne odlaži, uoči rano

Vranje

04.10.2018. održalo se predavanje u okviru projekta “Ne odlaži, uoči rano” u Domu zdravlja Vranje.

mr sci. med. dr Jovan Nedović

Publika je pomno slušala predavanje.

 

Leskovac

Osma tribina je održana u Domu zdravlja Leskovac, 03.10.2018. godine.

doc. dr Bojana Stamenković, Institut Niška Banja

prim. dr Mirjana Lapčević, predsednica ORS-a

vms Jelica Mišić, Institut za reumatologiju Beograd

 

Kragujevac

U Kragujevcu je 24. septembra 2018. godine održana sedma edukacija lekara, medicinskih sestara i medicinskih tehničara i farmaceuta iz PZZ.

prof. dr Aleksandra Tomić-Lučić, Klinički centar Kragujevac

prof. dr Sandra Živanović, Poliklinika Živanović

ms Ljiljana Vračarić, Institut za reumatologiju

Vrnjačka Banja

U okviru VI zajedničkog Kongresa UReS/ORS 14. septembra 2018. godine, održan je četvrti kurs u okviru projekta. Timovi PZZ-a iz Vrnjačke Banje i okoline, imali su mogućnost da unaprede svoje znanje o ranom prepoznavanju zapaljenskih reumatskih bolesti.

U okviru redovnog programa Kongresa, tokom zajedničkog predavanja za reumatologe i pacijente, predstavljene su aktivnosti projekta “Ne odlaži, uoči rano”, kako u Srbiji, tako i širom Evrope.

Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, izabrana predsednica UReS-a, je održala uvodno predavanje o reumatskim boelstima.

Asist. dr sci. med. dr Mirjana Zlatković Švenda NS, iz Instituta za reumatologiju je održala radionicu o zapaljenskim reumatskim bolestima.

Vms Ivana Nešić, iz Instituta za reumatologiju je govorila o važnosti rane dijagnoze iz ugla jedne medicinske sestre.
Marija Kosanović je izlagala o aktivnostima širom Evrope projekta “Don’t delay, connect today”.
prim. dr Mirjana Lapčević je predstavila šta radimo u Srbiji u okviru projekta “Don’t delay, connect today(Ne odlaži, uoči rano)”.

Novi Sad

Treća edukacija u okviru projekta “Ne odlaži, uoči rano” održana je u srcu Vojvodine – Novom Sadu, 11. septembra 2018. godine. Ovog puta, predavači su bili prof. dr Tatjana Ilić iz Kliničkog centra Vojvodine, vms Vanja Jovanović iz Instituta za reumatologiju, prim. dr Mirjana Lapčević i Marija Kosanović iz ORS-a.

vms Vanja Jovanović

prof. dr Tanja Ilić

prof. dr Tanja Ilić, Marija Kosanović, prim. dr Mirjana Lapčević, vms Vanja Jovanović

Niš

Projekat se nastavio u Nišu, gde je 25. juna 2018. u DZ Niš održana druga edukacija u okviru projekta “Ne odlaži, uoči rano”. U edukaciji su učestvovali lekari opšte medicine i mediciski tehničari PZZ.

Prof. dr Jelena Vojinovic: Uvodno predavanje je održala predsednica Udruženja reumatologa Srbije

Pre predavanja učesnici su morali da se registruju

Beograd

Još 2 edukacije su održane u Beogradu, jedna 18. septembra 2018. godine u Srpskom lekarskom društvu, a druga 22. septembra 2018. godine u Domu zdravlja Novi Beograd.

Slike sa edukacije održane u Domu zdravlja Novi Beograd 22.09.2018

prof. dr Nemanja Damjanov, direktor Instituta za reumatologiju

ms Marina Deljanin, Institut za reumatologiju

Marija Kosanović, zamenica predsednice ORS-a

Prisutni su zainteresovano učestvovali u predavanju i radionici.

 

Slike sa edukacije u Srpskom lekarskom drustvu 18.09.2018.

klin. asist. dr sci.med. dr Ivica Jeremić NS, Institut za reumatologiju

vms Jelica Mišić, Institut za reumatologiju

Konferencija za novinare

31. maja 2018. je održana pres konferencija u Beogradu, kako bi se promovisao projekat “Ne odlaži, uoči rano”. Program je vodila novinarka Ivana Božić, a u konfernciji su učestvovali predstavnici udruženja pacijenata, reumatologa i zdravstvenih profesionalaca. Konferenciju možete pogledati na sledećem linku:  https://www.youtube.com/watch?v=cXwcjwDU6dc

U konferenciji su učestvovali predstavnici udruženja pacijenata, reumatologa i zdravstvenih profesionalaca.

Prof. Dr Nemanja Damjanov, predsednik EULAR-ovog komiteta za edukaciju je govorio o projektu.

Počeo je projekat “Ne odlaži, uoči rano”

25. maja 2018, u Srpskom lekarskom drustvu, održana je prva edukacija timova primarne zdravstvene zaštite(PZZ) – lekara opšte medicine, medicinske sestre i farmaceuta.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Srpsko lekarsko društvo je bilo prvi domaćin edukacije lekara opšte medicine, sestara i faramaceuta o zapaljenskim reumatskim bolestima u okviru projekta “Ne odlaži uoči rano”.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Projekat je podržan od strane EULAR-a, a sprovode ga Udruženje obolelih od reumatskih bolesti (ORS), Udruženje reumatologa Srbije (UReS) i Udruženje medicinskih sestara, tehničara i fiziterapeuta Srbije u reumatologiji (UMSTFSR).

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Materijal je spreman za učesnike.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Prim. dr Mirjana Lapčević je pozdravila prisutne i održala radionicu “Uloga lekara PZZ u ranom otkrivanju zapaljenskih reumatskih bolesti”.

 

Asist. dr sci med. Predrag Ostojić je kroz interaktivnu radionicu objasnio kako prepoznati zapaljenske reumatske bolesti.

Vms Biljana Arsin je govorila o ulozi zdravstvenih profesionalaca u zdravstvenom sistemu.

Fotografija Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije - ORS.

Marija Kosanović je predstavila rad ORS-a i pojasnila ulogu udruženja pacijenata u zdravstvenom sistemu.

 

Uvod

ORS je u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije i Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u remuatologiji konkurisao za nagradu, a istu i dobio u okviru EULAR-ove kampanje “Ne odlaži, zadnji je voz(Don’t delay, connect today)”. Projekat je nazvan “Ne odlaži, uoči rano”, a uključiće pacijente, reumatologe, zdravstvene profesionalce, lekare opšte medicine i opštu javnost. Svi učesnici će biti usmereni ka jednom cilju, a to je da se obezbedi rano postavljanje dijagnoza hroničnih zapaljenskih artritisa(HZA), tj. reumatoidnog artritisa(RA), ankilozirajućeg spondilitisa(AS) i psorijaznog artritisa(PsA).Projekat će unaprediti znanje i veštine neophodne za ranu dijagnozu HZA i omogućiti pacijentma sa HZA da na vreme počnu sa lečenjem, što će unaprediti njihovo stanje. Projekat će osigurati bolje razumevanje reumatskih bolesti od strane svih zainteresovanih strana.

Realizacija projekta

Projekat će se odvijati u tri faze koje će uključiti pripremu materijala za edukaciju a zatim i održavanje predavanja i radionica širom Srbije. Predavanja i radionice će voditi reumatolozi, zdravstveni profesionalci, pacijenti i lekar opšte medicine. Edukacija je namenjena timovima koji leče pacijente na primarnom zdravstvenom nivou(domovima zdravlja). Projekat će trajati oko godinu dana.

Hvala Evropskoj ligi za borbu protiv reumatizma(EULAR) koja je podržala projekat “Ne odlaži, uoči rano” i omogućila da se on realizuje.

Sve informacije o projektu možete da pratite na ORS-ovom sajtu i društvenim mrežama, kao i na sajtu EULAR-a.