+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Ne odlaži, uoči rano

Uvod

ORS je u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije i Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u remuatologiji konkurisao za nagradu, a istu i dobio u okviru EULAR-ove kampanje “Ne odlaži, zadnji je voz(Don’t delay, connect today)”. Projekat je nazvan “Ne odlaži, uoči rano”, a uključiće pacijente, reumatologe, zdravstvene profesionalce, lekare opšte medicine i opštu javnost. Svi učesnici će biti usmereni ka jednom cilju, a to je da se obezbedi rano postavljanje dijagnoza hroničnih zapaljenskih artritisa(HZA), tj. reumatoidnog artritisa(RA), ankilozirajućeg spondilitisa(AS) i psorijaznog artritisa(PsA).Projekat će unaprediti znanje i veštine neophodne za ranu dijagnozu HZA i omogućiti pacijentma sa HZA da na vreme počnu sa lečenjem, što će unaprediti njihovo stanje. Projekat će osigurati bolje razumevanje reumatskih bolesti od strane svih zainteresovanih strana.

Realizacija projekta

Projekat će se odvijati u tri faze koje će uključiti pripremu materijala za edukaciju a zatim i održavanje predavanja i radionica širom Srbije. Predavanja i radionice će voditi reumatolozi, zdravstveni profesionalci, pacijenti i lekar opšte medicine. Edukacija je namenjena timovima koji leče pacijente na primarnom zdravstvenom nivou(domovima zdravlja). Projekat će trajati oko godinu dana.

 

Hvala Evropskoj ligi za borbu protiv reumatizma(EULAR) koja je podržala projekat “Ne odlaži, uoči rano” i omogućila da se on realizuje.

 

 

Sve informacije o projektu možete da pratite na ORS-ovom sajtu i društvenim mrežama, kao i na sajtu EULAR-a.