+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Predavanja

predavanja ors

Predavanje “Novine u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti”, prof. dr Nemanja Damjanov

Pogledajte ovde

Predavanje “Kolagen”, dr Blaženka Simić-Kostić, lekar saradnik kompanije “Prom Line”, Beograd

Download ovde

Predavanje “Spondiloartritisi“, doc. dr Gorica Ristić, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA

Download ovde

Promocija EULAR-ove Briselske deklaracije u Srbiji

Download ovde

Izveštaj sa predavanja “Reumatska oboljenja i njihovo lečenje” 26.06.2015

Download ovde

PredavanjeUticaj porodice i porodičnog zdravlja na prevenciju bolesti” dr. Mirjane Lapčević

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje “Dijeta i Artritis” Prof dr Jelena Vojinović

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje “Značaj vitamina D u Reumatoidnom atritisu” Katarina Simić Pašalić

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje “Fizička aktivnost kod bolesnika sa artritisom” Asist.mr sc.med.dr Jelena Zvekić-Svorcan

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje “Kvalitet života u vezi sa zdravljem” dr. Mirjana Lapčević

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje o Osteoporozi i lečenju

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje “Terapija kod Reumatoidnog artiritisa” 

Download ppt prezentacije ovde

Predavanje “Značaj fizičke aktivnosti kod bolesnika sa artritisom” Prim. dr Biljana Erdeljan

Download ppt prezetacije ovde

Ishrana reumatskih bolesnika i njen značaj, Dr Snežana Stojković, reumatolog

Download ppt prezetacije ovde

Hirurško lečenje zglobova u reumatskim bolestima,  Doc.dr sci med Zoran Baščarević, IOHB “Banjica”

Download ppt prezetacije ovde | Informator o hirurškom lečenju RA možete preuzeti ovde

Predavanje o Proceni težine zapaljenskih reumatskih bolesti, Asist.dr sci.med. Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju

Download pdf prezetacije ovde

Predavanje Kvalitetna komunikacija – temelj uspešnog lečenja, Slađana Đukić. dipl.psiholog

Download pdf prezetacije ovde

Podelite ovu stranicu
  •  
  •  
  •  
  •