+381 60 3344691 udruzenje@ors.rs

Upravni i Nadzorni odbor

Članovi Upravnog odbora ORS-a su:
prim. dr Mirjana Lapčević – predsednica | biografija
dipl. ing. Marija Kosanović – zamenica | biografija
ekonomista Zora Radović – generalni sekretar | biografija
dipl. ing. Živan Pavlović – član
prof. dr Jelena Vojinović- član

Nadzorni odbor ORS-a:
prof. ETF Veljko Papić – predsednik | biografija
dr Šuštran Vaso – član,
dr sci med. Predrag Ostojić-član,
g-đa Dušica Inić zapisničar.